Karel

Heroic death

Description:

Master of many styles

Ability Ability Score Unmodified/Base
Strength 13 13
Dexterity 18 18
Constitution 13 13
Intelligence 10 10
Wisdom 16 16
Charisma 10 10
HP AC Touch Flat-footed Fortitude Reflex Will
23 19 19 14 4 7 6

HP breakdown (1d8 + 1×3 (13 Con) + 1×3 (class)) (Rolls:8+7+2 )
Armor breakdown (+3 Wisdom, +4 Dexterity, +1 Dodge, +1 Vest of armor)

BAB CMB CMD
+2 +3 21

Attacks
Melee attack: Improved unarmed strike (bludgeoning). Attack: 6, Damage: 1d6 + 1, 20/x2

Movement and vision
Speed 40 ft, perception +9.
Special Vision.

Skill Name Ranks Ability Trained Misc Total
Acrobatics 3 4 3 10
Escape Artist 3 4 3 10
Perception 3 3 3 9
Sense Motive 3 3 3 3 12
Survival 3 3 0 6

Special abilities

 • Fuse style
 • AC Bonus
 • Stunning fist 2/day
 • Unarmed strike
 • Bonus feat
 • Evasion

Feats

 • Improved unarmed strike
 • Weapon finesse
 • Combat reflexes
 • Snake Style
 • Snake Fang
 • Stunning fist
 • Dodge

Background Traits
Pioneer: You begin play with a horse. Also, choose one of the following skills: Climb, Handle Animal, Knowledge (nature), Perception, Ride, Survival, or Swim—you gain a +1 trait bonus on this skill.

Bullied: You gain a +1 trait bonus on attacks of opportunity attack rolls made with unarmed strikes.

World Traveler: Select one of the following skills: Diplomacy, Knowledge (local), or Sense Motive. You gain a +1 trait bonus to that skill, and it is always a class skill for you. (sense Motive

Languages
Common,

Battle gear

Gear
On Person:

In Whatever Else Is On Hand: Backpack 2 lb, bedroll 5 lb, tent (small) 20 lb, flint and steel, lantern 2 lb, small sewing kit, explorers outfit 8 lb, waterskin 4 lb, Tool, Grappling Hook with rope 4 lb, Barbed vest 4 lb

Food: Trail rations

Money: 5 Gp

Total weight on person: 49 lbs

Light load Medium load Heavy load
0-50 lbs. 51–100 lbs. 101–150 lbs.
Bio:

Geboren in wat nu bekend staat als de Stolen Lands, karel heeft deze regio maar kort gekend. Op drie jarige leeftijd moest hij en zijn familie uitwijken voor het groeiende gevaar in de regio. Bandieten werden steeds brutaler tot op het punt dat de bandieten de dienst uitmaakte in de regio.

Om het geweld en de onderdrukking in de regio te vermijden vertrok de familie naar waar het maar vijlig was. Ze verlieten hun boederij en trokken vele jaren door Brevoy. Pas na 10 jaar vonden ze eindelijk een vaste plek wat ze hun nieuwe thuis konden noemen. Restov werd hun nieuwe thuis, Hoewel Restov hun nieuwe woonplaats is hadden de ouders nog altijd de wens om terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Maar deze droom ging helaas niet in vervulling, bij een brand overlijden de ouders en staat Karel er echter alleen voor. Na op straat terecht te zijn gekomen trekt Karel de wijde wereld in en na zes jaren rond dwalen keert hij terug naar Restov. Hier krijgt hij te horen dat meerdere groepen er op uit zijn gestuurd om de Stolen Lands in kaart te brengen. Nieuwsgierig naar zijn geboorteplaats besluit hij terug te trekken naar de Stolen Lands.

Eenmaal in dit wilde gebied wordt het duidelijk dat het er niet veel beter op is geworden. Bandieten en vreemde wezens struimen door het land. Het terug vinden van Karels geboorteplaats is echter niet zo eenvoudig als hij had gedacht.

Dagboek

Dag 34
Ben nu al een paar weken onderweg geen idee wat de datum is Desna wijs me de weg want volgens mij ben ik verdwaald…..
Dag 37
Desna heeft mijn gebeden gehoord, eindelijk een weg om te volgen. Helaas maken bandieten ook gebruik van deze weg, tot nu toe ben ik niet opgemerkt….
Dag 38
Een stel schurken probeerde me te overvallen “Je geld en je leven” riepen ze lachend,Het lachen verging toen een van hun met zijn dolk op me probeerde in te steken, Ik greep zijn arm en brak hem in een vloeiende beweging. Voor dat de rest van de bende wist wat er gebeurde was het al voorbij. Ze renden weg als gillden meiden, in hun haast lieten ze hun pakpaard achter.
Dag 43
Mijn nieuwe paard,ik noem hem Jaap, maakt het reizen aanzienlijk makkelijker. Nog altijd geen meer in zicht. “het is jammer dat je het niet kan herinneren, de boedrij stond op de mooiste plaats in het land. aan de rand van het meer omringd door een boomgaard en als de zon op kwam en onderging was het alsof je je in de hemel bevond” met deze beschrijving moet ik wel iets kunnen, tenminste als ik het meer vind.
Dag 51
Nog altijd geen spoor van een meer maar ik ben wel een rivier tegen gekomen. Ik volg de rivier nu al een paar dagen en alles gaat tot nu toe goed dank Desna.
Dag 52
Ik kwam een klein blauw achtig wezentje tegen toen het me opmerkte vluchtte het meteen weg. zal wel geen bedreiging zijn.
Dag 53
Werd wakker met een gigatische hoofdpijn, ik was niet meer in mijn kamp. Ik bevond me in een onderaarde hol naast me was nog een gebonden kobold aan de muur hingen een stel levenloze kobold lichamen, wist me vrij te worstelen uit de touwen en heb de kobold ook maar bevrijd, zijn naam is Mikmak.

Karel

Kingmaker Dinictus edgewalker